As per RBI rules : 2023 बँकेत पैशांची कमतरता असल्यास रिझर्व्ह बँकेला काही अधिकार आहेत…

As per RBI rules : बँकेत पैशांची कमतरता असल्यास रिझर्व्ह बँकेला काही अधिकार आहेत

Crop insurance : बीड जिल्ह्यातील तब्बल १२ हजार. बजाज अलियान या विमा कंपनीच्या बँक खात्यात 12 कोटी रुपये. प्रत्येक बँकेच्या बँक खात्यात 10 हजार जमा करण्यात आले. पण हा आनंद एक आउट फॅक्टर असणार आहे.. 12,001 विमा कंपन्यांनी 11 बँकांना आणि 12 कोटी कंपन्यांना पत्र दिले आहे. स्वत:ची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

Crop insurance : रविम्य बजल अलायन्स ही कंपनी बँक आहे ज्याच्या खात्यात 12,000 पैसे जमा झाले आहेत, त्या खात्याची एकूण जमा रक्कम एकूण खात्यावर येत आहे. जोपर्यंत तुमच्या अहवाल खात्यावर शिल्लक आहे तोपर्यंत चौकशी गोठवली जाईल.
उदा. तुमच्या बँक खात्यात 10,000 रुपये जमा असल्यास, 10,000 रुपये गोठवले जातील. तुम्ही ते मागील निकालांमधून काढू शकत नाही.तुमच्या नियोक्त्याने खात्यातून जमा केलेली 10,000 रुपये काढून घेतल्यास, चौकशी आयोग संबंधित बँक खात्यात जमा केलेली रक्कम वाढवत नाही.पीक विमा pdf

👉🏻 आधिकृत वेबसाईट पहा