Vihir Anudan Yojana मनरेगा अंतर्गत विहिरीसाठी पैसे ₹4 लाख रुपये अनुदान

Vihir Anudan Yojana मनरेगा अंतर्गत विहिरीसाठी पैसे ₹4 लाख रुपये अनुदान

Vihir Anudan Yojana महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम ही योजना आहे. 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी चालू होणार आहे. 3 लाख 87 हजार 500 विहिरी खोदणं असणं शक्य आहे भूजल सर्वेक्षण आणि विकास गावन अजून आहे. तर मग विहिरींची पात्रता घडवली असेल तर त्यासाठी अर्ज आणि कसा माहिती करायचा आहे, सविस्तर आपण पाहणार आहोत.

महात्मा गांधी ग्रामीण उपक्रम आम्ही योजना मनरेगाच्या खाली विहीर खोदण्यासाठी 4 लाख रुपये एवढं राष्ट्रीय दिलं आहे. 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी चालू होणार आहे. 3 लाख 87 हजार 500 विहिरी खोदणं असणं शक्य आहे भूजल सर्वेक्षण आणि विकास चंचबळ अजून आहे. मग विहिरी पात्र साकारले तर त्यासाठीचीता काय आहे? यासाठी अर्ज आणि कसे करायचे? याचीच सविस्तर माहिती आपण पाहणार आहोत.

विहीर अनुदान ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी

येथे क्लिक करा

लाभधारकाची निवड होते?

या याजने अंतर्गत खालील वर्गातील अर्जदारांसाठी प्राधान्यक्रमाने विहिर मंजुर केली, असे आदेश दिलेले आहेत.

 • अनुसूचित जाती
 • अनुसूचित जमाती
 • भटक्या जमाती
 • विमुक्त जाती
 • दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
 • स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे
 • अक्षम व्यक्ती
 • जमिनीचे लाभार्थी
 • इंदिरा अपेक्षा लाभार्थी
 • सिमांत शेतकरी (2.5 एकरपर्यंत शेतजमीन)
 • अल्प भूधारक शेतकरी (5 एकरपर्यंत शेतजमीन)
लाभधारकाची पात्रता
 • अर्जदार अर्जदार 1 एकर शेतजमीन असावी.
 • पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीपासून 500 मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर विहीर खोदता येईल.
 • दोन विहिरी मध्ये 150 मीटर अंतराची अट अनुसूचित जाती-जमाती, दारिद्र्य रेषे खाली कुटुंबांसाठी लागू नाही आणि विहिरीपासून 150 मीटर अंतराची अट लागू नाही.
 • लाभधारक सातबाऱ्यावर या आधीच विहिरीची नोंद करू नये.
 • 8-अ उतारा.
 • एक शेतकरी जास्त शेतकरी विहीर घेऊ शकतील, एकूण जमिनीचं सलग क्षेत्र 1 एकरपेक्षा जास्त असावं.
 • अर्जदार हा जॉब कार्डधारक असावा.
अर्जदार आणि कसे करायचे?
 • मनरेगा अंतर्गत सध्या तरी वैयक्तिक ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करायचा आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकतात.
 • शासन निर्णय किंवा अर्जाचा नमुना दिला आहे, तुम्ही खालील फोटो पाहू शकता. अशा पद्धतीनं साध्या कागदावर तुम्ही अर्ज करू शकता.
 • अर्ज पूर्ण अर्जदाराला संमतीपत्र सुद्धा संमतीपत्राचा कायदा आहे. शासन निर्णयाची लिंक इथं देत आहोत.

विहीर अनुदान ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी

येथे क्लिक करा

अर्जा जोडावयाची कागदपत्रे

एकदा का अर्ज पूर्ण लिहून घेतला की त्या अर्जदारांना पुढील कागदपत्रे जोडली आहेत.

 • सातबाराचा उतारा
 • ८-अ चा उतारा
 • मनरेगा जॉब कार्डची प्रत
 • सामुदायिक विहीर घ्यायचे असल्यास सर्व जण जण गुंठे जमीनीची चार पंचनामा आणि समोपचारांन पाणी वापरा संयुक्ताच सर्वाना करारपत्र.

अर्ज आणि त्या ग्रामची कागदपत्रे अर्जदारांन पंचायत कार्यालयात उभे आहेत. हा अर्ज भरण्याचं काम ग्रामपंचायती असेल. ग्रामपंचायती नंद पोच पावती द्यायची आहे.

विहीर कामांना अधिकृत मान्यता दिल्यामुळे विहीर पूर्ण करण्याचा निर्णय 2 वर्षांचा आहे. अपवादात्मक परिस्थिती (दुष्काळ, पूर्ण, विहीर पूर्ण करणे इ.) 3 वर्षांचा राहिल.

आर्थिक मदत किती?

महाराष्ट्र हे मोठ राज्य असून प्रत्येक भागाची स्थानिक व भौगोलिक परिस्थिती भिन्न आहे. राज्यासाठी विहिरीचा आकार व दर निश्चित करणे शक्य नाही.

मग विहिर कामासंबंधी आर्थिक व तंत्र बाबी जिल्हा जिल्हा अध्यक्षतेखालील स्थापनेसाठी निश्चित केली जाईल.

4 लाख लोकांपर्यंत सहमती देणे. असंगत सरकार स्पष्ट आहे.

 

 

Leave a Comment